Na podstawie decyzji SR..II.EP.6620-20-06 z dnia 19 czerwca 2006 wydanej przez Wojewodę Małopolskiego firma "Skup I Sprzedaż Surowców Wtórnych Oraz Odpadów Poprodukcyjnych Stefan Łukaszka"posiada pozwolenie na prowadzenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Na mocy ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji osoba która chce wyrejestrować pojazd musi przedstawić świadectwo przekazania go do punktu demontażu.

Paczkarka Wymagania i dokumenty podczas oddawania pojazdu do punktu demontażu:

  1. Właściciel lub osoba prawnie upoważniona (współwłaściciel jeżeli występuje)

  2. Dowód osobisty właściciela (współwłaściciela)

  3. Aktualne ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu (OC)

  4. Dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wydane przez wydział
    komunikacji potwierdzające zgodność z oryginałem
  5. Pokwitowanie z policji jeżeli dowód rejestracyjny został przez nią zatrzymany


Wystawiamy zaświadczenie które jest wymagane do wyrejestrowania pojazdu.
Możliwy jest odbiór pojazdu(-ów) w domu klienta. Firma posiada specjalistyczny sprzęt
do transportu pojazdów.


Powrót do strony głównej

Laweta Mercedes Mercedes z hadesem Prasa przewoźna Scania